QHSE TOTAAL

Een Risico-inventarisatie en Evaluatie, een wettelijk verplicht nummertje of de basis van je veiligheidsbeleid?

RI&E

Een Risico-inventarisatie en Evaluatie, een wettelijk verplicht nummertje of de basis van je veiligheidsbeleid?

Wij zien vaak dat bedrijven opzien tegen het maken de RI&E. Er komt veel bij kijken en u wilt er geen fouten in maken. Natuurlijk is een RI&E een wettelijke verplichting. Maar een goede RI&E werkt vóór u. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan lager ziekteverzuim, minder ongelukken en betere afspraken over goed en veilig werken.

Met een RI&E hebt u overzicht over de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw organisatie. Iedere werkgever met meer dan 1 FTE in dienst is verplicht volgens de Arbowet een RI&E op te stellen. Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst dan moet de RI&E worden getoetst door een gecertificeerd deskundige. Als u geen (goede) RI&E heeft en er doet zich een bedrijfsongeval voor dan loopt u het risico beboet te worden of zelfs een proces verbaal te krijgen van de Inspectie SZW.

QHSE Totaal heeft veel ervaring in het opstellen en toetsen van RI&E’s. De RI&E die wij opstellen is een praktische vertaalslag tussen de abstracte eisen uit de wet en de dagelijkse activiteiten in uw organisatie. Ook wordt een concreet plan van aanpak opgesteld om meteen aan de slag te kunnen met het verbeteren van de veiligheid in uw bedrijf.

Wij helpen u verder door de basis te leggen voor uw veiligheidsbeleid. Met de RI&E van QHSE Totaal voldoet u gegarandeerd aan de eisen die de Wet stelt aan een RI&E.

QHSE Totaal verzorgt:
• Uitvoeren RI&E
• Toetsen RI&E
• Actualiseren RI&E

Bespreek de mogelijkheden en leg samen met ons het fundament onder uw veiligheidsbeleid.

Neem vandaag nog contact met ons op!