QHSE TOTAAL

QHSE Totaal verzorgt een breed aanbod van trainingen

HVK Veiligheid in de bouw

QHSE Totaal verzorgt voor Apply Opleidingen en Advies de module ‘Veilig werken in de bouw’. Tijdens deze module wordt naast de wettelijke basis gekeken naar sectorontwikkelingen, best practices en worst cases. Tot slot wordt een tipje van de sluier opgelicht als het gaat om de toekomst van deze onmisbare sector. Van powerpoint en filmpjes tot en met VR-brillen, al deze media gebruiken cursisten in deze training. Voorop staat een goede sfeer tijdens de lesdag en de ruimte voor discussie tussen studenten en docent.

Veilig werken met onderaannemers

Welke verplichtingen heb je als opdrachtgever en hoe kun je er écht voor zorgen dat je projecten veilig organiseert? Natuurlijk is wetgeving van belang, maar nog belangrijker is: Waar gaat het nu in de praktijk mis? In de training Veilig werken met onderaannemers behandelen we algemene en bedrijfsspecifieke casussen om zo niet alleen het kennisniveau op pijl te brengen, maar ook de gezamenlijke discussie te voeren.

QHSE Totaal verzorgde op de overslagterminal in Vlissingen en Terneuzen (OVET) deze training. Op de overslagterminals in Vlissingen en Terneuzen is veel projectmatig werk en onderhoud. De training is geen eindpunt maar een startpunt. Het was erg gaaf om te zien hoe tijdens de training al verbeteringen werden afgesproken en uitgevoerd.

Ongevalsonderzoek

In een productieomgeving komen regelmatig situaties voor waar je van kunt leren. Zeker ook op het gebied van Arbeidsveiligheid. QHSE Totaal trainde medewerkers van De Meeuw op ongevalsonderzoekvaardigheden. Welke methoden en technieken bestaan er? En hoe kun je ze toepassen?

Bij leren van fouten gaat het niet om de schuldvraag. Het gaat om het leren stellen van de vraag achter de vraag. Goed luisteren en je oordeel zo lang mogelijk uitstellen. De training leert je om in de praktijk op een andere manier te kijken, dat kan gelukkig ook met een dosis humor.

Niet onbelangrijk is dat er sinds de training bij De Meeuw veel serieuzer wordt omgegaan met incidenten op de werkvloer en dat naast de KAM-coördinator ook collega’s onder elkaar kritisch kijken naar hoe kan worden verbeterd.

Intern Auditeren

Als interne auditor heb je een belangrijke functie. Maar wat doe je dan precies? In deze training leer je procesgericht en risicogestuurd auditeren.

Na afloop van de training ben je in staat om processen te auditeren, audit gesprekken voor te bereiden, audits uit te voeren en verbeteringen op te sporen. Ook is er aandacht voor een goede vastlegging en afronding van een audit.
QHSE Totaal trainde en coachte onder andere leden van het operationeel managementteam van Pon Power in het uitvoeren van interne audits.